måndag 2 oktober

Foto: Kenneth Johansson

Hur gör du när viltolyckan är ett faktum?

Vet du hur du som trafikant ska agera när viltolyckan är ett faktum? Testa dig själv i Svensk Jakts frågetävling.

Du har kört på ett rådjur. Djuret ligger dött på vägbanan. Ska du försöka avlägsna det från vägen?
Ja. Om möjligt, men tänk först och främst på din egen säkerhet
Nej. Det blir lättare att hitta djuret om det ligger kvar mitt på vägen

Rätt!

Fel!

Cirka sju viltolyckor i timmen

Rätt!

Fel!

Hur många viltolyckor per timme inträffar i Sverige?
Cirka tre viltolyckor i timmen
Cirka fem viltolyckor i timmen

Rätt!

Fel!

Ska du märka upp olyckplatsen även om viltet ligger dött på platsen?
Ja. Som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen och för att förenkla arbetet för den som ska hämta det döda viltet
Nej. Det finns redan nog med skräp i vägkanterna

Rätt!

Fel!

På vilken sida av vägen ska du sätta markeringen av olycksplatsen?
På den sida av vägen som viltet kom ifrån innan kollisionen
På den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen

Rätt!

Fel!

Hur kan du göra för att försöka undvika att kollidera med vilt?
Anpassa farten efter väglag och sikt och håll uppsikt både på vägen och på terrängen bredvid
Köra så fort som möjligt så viltet inte hinner upp på vägen

Rätt!

Fel!

Vilken tid på dygnet är det störst risk att en viltolycka inträffar?
Vid gryning och skymning. Då är många djur aktiva
Mitt på dagen. Då är trafikrytmen som störst

Rätt!

Fel!

Varför är det viktigt att märka ut olycksplatsen korrekt?
Därför att försäkringsbolaget vill studera olycksplatsen
För att ett effektivt eftersök ska kunna genomföras och att ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande

Rätt!

Fel!

Vilket viltslag är oftast inblandat i trafikolyckor?
Rådjur
Älg
Vildsvin

Rätt!

Fel!

Rätt!

Fel!

Du kommer körande och plötsligt ser du att en viltolycka inträffat. Vad ska du göra?
Öka farten. Det kan finnas fler djur i närheten och ju fortare du kör desto mindre är risken att de hinner upp på vägbanan
Sakta ner farten och tänk på att det finns hundförare och hund som arbetar på eller intill vägen. För dem är vägen en tillfällig arbetsplats med uppdrag att spåra och avliva det trafikskadade viltet

Rätt!

Fel!

Är det straffbart att inte anmäla en olycka med kronvilt, dovvilt, rådjur, stora rovdjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn?
Ja. Att inte anmäla olyckan är straffbart
Nej. Det är bara en rekommendation

Rätt!

Fel!

Vilket telefonnummer ska du ringa för att anmäla en viltolycka?
112
114 14

Rätt!

Fel!

Hur många jägare är engagerade i eftersök av trafikskadat vilt inom det Nationella viltolycksrådet?
1 000
3 500
7 000

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Hur gör du när viltolyckan är ett faktum?

Jag fick %%score%% utav %%total%% rätt

%%description%%

%%description%%

Laddar…

Se alla quiz på Svensk Jakt

Senaste från Annonstorget